GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
 
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 

UTVECKLINGSPROJEKT MIKS

Utvecklingsprojektet MIKS som erhållit stöd från Vinnova och EU Strukturfonder Mål 2, syftar till att utveckla en industriell byggprocess för ett byggsystem baserat på MFB (Masonite Flexibla Byggsystem).

Projektets skall resultera i en etablering av en affärs- och kompetensmässig samverkansform för ingående aktörer, i utformning av en effektiv byggprocess för industriell produktion av boendemiljöer och i utveckling av rationella systemlösningar med Masonites flexibla byggsystem i trä. I projektet ingår aktörer från hela byggprocessen; arkitekt, projektörer, system- och komponentleverantör, elementtillverkare, väderskydd och entreprenörer. Aktörerna formar en gemensam kunskapsbank och sätter krav för det slutgiltiga byggsystemet.


Inom utvecklingsprojektet ska två verkliga byggprojekt utföras där det utvecklade konceptet för MFB gällande teknik och process (MIKS-modellen) används och utvärderas. I anslutning till de verkliga byggprojektet skall externa seminarier hållas.

Samverkan med universitet

I utvecklingsprojektet ingår, förutom projektföretagen, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.
Medverkande aktörer:


 

 

 


 

 

Finansiärer:

 

 

 

 

 

 

AKTÖRER