GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
 
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 


BYGGPROJEKT

MIKS-gruppen erbjuder genom sitt samarbete ett helhetskoncept från gestaltning till färdig byggnad med Masonite Flexibla Byggsystem.
Aktörerna utgår från typlösningar och arbetssätt (MIKS-modellen) som utvecklats för MFB och anpassar systemet efter kundens behov och önskemål

Genom att använda MFB Byggsystem och MIKS-modellen i byggprojeket, fås en teknik och ett arbetsutförande som samtliga aktörer i MIKS utvecklat i nära samverkan. Detta borgar för att ett byggprojekt uppnår kostnadseffektivitet och en hög kvalitet.

Färre fel med industriellt byggande i samverkan

I den traditionella byggprocessen ser ofta varje aktör främst till sin egen del i processen. Uttrycket "byggandets start-stopp-problematik" är vanligt förekommande. Problemet med detta arbetssätt är att slutprodukten inte optimeras, varken gällande kvalitet eller kostnadseffektivitet. 

Genom ett industriellt synsätt där samtliga aktörer i byggprocessen samverkar mot det gemensamma målet kvalitet och kostnadseffektivitet i slutprodukten (huset), uppnås färre fel då alla aktörer har insyn och förståelse för alla delar i hela byggprocessen, från gestaltning till färdigt hus.

Inom MIKS har MFB-systemet utvecklats så att alla tekniska komponenter, såsom t.ex. väggelement, bjälklag och knutpunkter genomgått utvärdering av arkitekt, projektör (hållfasthet, akustik, installationer), komponenttillverkare, elementtillverkare, väderskyddsleverantör och entreprenör.

Låg energiförbrukning och god ljudisolering med MFB byggsystem

MFB byggsystem är speciellt utvecklat för att uppnå en låg energiförbrukning och en god ljudisolering. Användande av Masonite Beams lättbalk i väggar ger små köldbryggor och möjligheter till en välisolerad vägg. Täthet är en nyckelfaktor för att uppnå god isolering i ett hus. Genom MIKS-projektet och samverkan mellan samtliga aktörer, garanteras ett utförande både i fabrikstillverkning och montage på byggplats som borgar för god täthet.

MFB systemets goda akustiska egenskaper har utvecklats i nära samarbete med experter på området. A-klassade bjälklag med MFB systemets lätta trästomme är möjligt att uppnå med hjälp av samverkansbjälklag med masonites lättbalk och s.k. boardlamell. På samma sätt som täthet är beroende av arbetsutförande, så är också de akustiska egenskaperna hos ett hus beroende av att utförandet är korrekt, speciellt när det gäller installationer och knutpunkter. Även här borgar MIKS-modellen för akustisk kvalitet.

Tveka inte att kontakta oss om du vill uppföra ditt byggprojekt med MFB byggsystem enligt MIKS-modellen!

 
 

AKTÖRER