GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
FORSKNING OCH UTVECKLING

Projektetsamarbetet MIKS har erhållit stöd från Vinnova och EU Strukturfonder Mål 2 till ett utvecklingsprojekt som pågår under tre år. Projektets syfte är att utveckla MFB – Masonite Flexibla Byggsystem med avseende på teknik, samt den industriella byggprocessen och samarbetsformen kring byggsystemet.

I utvecklingsprojektet samverkar projektföretagen med Umeå universitet (teknikutveckling) samt Luleå tekniska universitet (processutveckling). Utvecklingsstödet som MIKS erhållit ger bl.a. möjlighet till teoretiska beräkningar och laborativa tester av tekniska komponenter när det gäller hållfasthet, akustik, energi m.m. samt fullskaleprover i färdiga hus när det gäller akustik, täthet och energi. Processutvecklingen sker med hjälp av processkartläggning och processoptimering, samt utvärdering i konkreta byggprojekt.
 
 


 
 
Pågående forskningsprojekt

 
 Utförda forskningsprojekt
 
Pågående examensarbeten
 
Utförda examensarbeten