GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
 
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 

MFB BYGGSYSTEM

Masonite Flexibla Byggsystem (MFB) är ett byggsystem som är anpassat för industriell produktion av träbaserade element med hög färdigställandegrad. Byggsystemet möjliggör ett rationellt byggande av bostäder från villor till flervåningshus med stor frihet i arkitektonisk utformning.

MFB är utformat i två versioner, MFB XL och MFB light, där MFB light används i hus från 1-4 våningar och MFB företrädelsevis används i hus mellan 5-8 våningar. Det är även möjligt att kombinera typlösningar ur MFB och MFB light för att uppnå en optimal konstruktion.


Typlösningar

I byggsystemet ingår standardiserade bjälklags- vägg- och takelement samt anslutningar och knutpunkter. Bjälklagen produceras industriellt i form av element. Bjälklagen i ett träbyggnads-system är kritiska komponenter som vid stora spännvidder såväl måste klara problem med svikt, vibrationer, stegljud och flanktransmission, samt uppnå god hållfasthet och styvhet.

 
Väggar produceras också de industriellt i fabrik i form av element. Väggarna måste speciellt klara de stora horisontallaster som uppkommer vid byggande av högre hus, samtidigt som de garanteras mot upplyftning och är anpassade efter de nya energidirektiven.

För att klara större spännvidder och laster, har Masonite Beams AB utvecklat ett samverkanselement för väggar och bjälklag som också erhållit patent. Samverkanselementet finns i ett flertal modeller avsedda för olika laster, ljudkrav och spännvidder och ingår som en del i MFB.
 
BjälklagDubbinfastningsdetaljUpp till 8 meter spännvidd

Med Masonite Flexibla Byggsystem är det möjligt att producera bjälklag med spännvidder upp till 8 meter, med en tjockled från 413 mm. Väggar är möjliga att producera upp till 3 meters höjd, med längder upp till 9 meter och tjocklekar mellan 300 till 600 mm.

"Det hänger på beslaget"

Anslutningar och kopplingspunkter mellan tak, väggar och bjälklag är kritiska för att bygga upp ett komplett byggsystem. Motstridiga krav ställs på anslutningar då det för hög samverkan mellan komponenter i ett byggsystem krävs stor hållfasthet och styvhet, medan det omvända gäller för att minimera flanktransmissionen.

MFB – ett system för industriellt byggande

För att uppnå ett effektivt byggande och hög kvalitet med industriellt producerade byggkomponenter krävs en smidig och kontrollerad byggprocess med nära samverkan mellan olika parter. Masonite Beams AB samarbetar inom MIKS med utvalda elementtillverkare, projektörer, arkitekter, ljudkonsulter och väderskyddsleverantör för att uppnå en ständigt fortgående utveckling av en återkommande process. Genom att samarbeta med tillverkare och parter som kan byggsystemet minskar de osäkerheter som finns i relationer mellan de olika parterna och den specifika teknik som används. Med en reducerad osäkerhet och ökad kontroll ökar också effektiviteten och kvaliteten i produkten.
 
 
MFB Handbok
MFB Manual