GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
PROJEKTERING

Projektering av ett hus som byggs industriellt med prefabricerade element innefattar flera delar innehållande systemprojektering, akustisk projektering, detaljprojektering (konstruktion, installationer, brand etc.), samt tillverkningsprojektering. För att uppnå en hög kvalitet på slutprodukten och en fördelaktig ekonomi på lång och kort sikt, krävs ett sammanhållet synsätt på de olika delarna.

Projektering enligt MIKS-modellen utgår från en gemensam målbild där systemprojekteringen med MFB byggsystem är den första delen, där typlösningar anpassas efter det specifika byggprojektet med avseende på hållfasthet, akustik och energi. Anpassningen sker i nära samarbete med övriga projekteringsdelar och gestaltning för att anpassa tekniken till processen och uppnå fördelar för prefabricering, platsmontage och långsiktig kvalitet. Anpassningen gynnar den totala kostnaden för byggprojektet.
 


 
 
Projektörerwww.bjerking.sewww.afconsult.com

www.soundandvibration.sewww.byggmagroup.se