GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
LÄNKAR

Trästad 2012

Trästad 2012 är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus anpassat till den Hållbara staden. Projektet blir en förstärkning av och blir en naturlig fortsättning av den Nationella träbyggnads-strategin, som under perioden 2005–2008 verkat för ökat modernt träbyggande.


www.trastad2012.se

 

Sveriges Träbyggnadskansli


Sveriges träbyggnadskansli ska verka för att moderna träbyggnader i ökad utsträckning används på den svenska byggmarknaden.

www.trabyggnadskansliet.se


Träguiden

Träguiden innehåller kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande för professionella användare.

www.traguiden.se
 

Träbyggnad - Luleå tekniska universitet


Forskargruppen Träbyggnad vid Luleå tekniska universitet ingår i MIKS utvecklingsprojekt.

www.ltu.se

Tillämpad fysik och elektronik - Umeå universitet


Foskargruppen Träbyggnad ingår i MIKS utvecklingsprojekt.

www.umu.se

 

Lean Wood Engineering - LWE

LWE är ett kompetenscenter för forskning och utveckling inom industriellt träbyggande, trämanufaktur och interiöra lösningar. MIKS utve3cklingsprojekt samverkar med LWE.

www.ltu.se/lwe