GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
MIKS-modellen

MIKS-modellen är vår benämning av det arbetssätt som utvecklats för industriella parter som arbetar med Masonite Flexibla Byggsystem. MIKS-modellen bygger på en filosofi i två delar; att se helheten och att se byggprocessen som en återkommande process.

Se helheten

Med att se helheten, menar vi att det är viktigt att alla byggprocessdelar som leder fram till det färdiga byggprojektet, tillsammans ger bästa möjliga slutresultat. Grunden till att se helheten i en byggprocess är att vara medveten om länkar mellan olika processkeden och andra aktörer, samt konsekvenser av vad som händer med helheten om något förändras i ett skede.

Byggprocessen som en återkommande process

Med byggprocessen som en återkommande process, menar vi att byggprocessen (som i traditionellt avseende sker genom upphandling mellan olika parter i olika skeden) skall bygga på en ständigt återkommande process. Detta bygger vi genom att arbeta i ständigt återkommande team där processen utvecklas genom att ta tillvara erfarenheter. 
 
MIKS affärsmodell