GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
Kv. Kanelen - Gårdsten, Göteborg

Byggherre: Gårdstensbostäder
Entreprenör: Calles Bygg AB
Övriga aktörer: MIKS-gruppen

Kv. Kanelen är kompletterande bostadsbebyggelse i Dalen i anslutning till Kaneltorget i västra Gårdsten
Den föreslagna bostadsbebyggelsen syftar till att komplettera boendeformerna i stadsdelen. I första hand bostäder för större familjer som idag har svårt att hitta bostäder som motsvarar deras behov. För att skapa flexibilitet och långsiktig hållbarhet innehåller förslaget mindre bostäder som kan kopplas till de större bostäderna i form av generationsbostäder.

Projektet är ett passivhus med fokus på samtidig möjlighet till gemenskap och avskildhet för de boende.