GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
Kv. Kullen - Nordmaling

Byggherre:
Nordmalingshus AB
Totalentreprenör: OF Bygg KB
Övriga aktörer: MIKS-gruppen med samarbete enligt MIKS-modellen
Byggsystem: Masonite Flexibla Byggsystem

Kv. Kullen är ett befintligt äldreboende i centrala Nordmaling. Utifrån behovet av en komplettering av antalet bostäder i tätorten med ökad tillgänglighet, skall Nordmalingshus AB komplettera Kv. Kullen med ytterligare 12 lägenheter. Ett boende med ökad tillgänglighet på Kv. Kullen har potential att bli en naturlig samlingsplats mitt i centralorten med närhet till service och kommunikationer.

Social hållbarhet är ett nyckelbegrepp i uppförandet av tillbyggnaden på Kv. Kullen. De lägenheter som produceras är helt vanliga lägenheter, där t.ex. friska pensionärer ska kunna flytta in, för att sedan bo kvar i sin lägenhet även om rullstol blir ett måste senare i livet. Detta är möjligt med den ökade tillgängligheten i varje lägenhet. Ytterligare en aspekt av den sociala hållbarheten är de möjligheter till socoal samvaro som ges av den inglasade och tempererade loftgången som löper utmed hela huset.

Byggprojektet, med projektering, elementtillverkning och montage, har fokus på effektivt byggande, med höga mål gällande kvalitet, akustik och energi.
 

Följ uppförandet av Kv. Kullen