GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
REFERENSPROJEKT
Varje aktör inom MIKS-gruppen har var och en medverkat i uppförandet av ett stort antal byggprojekt (se respektive aktörs hemsida). Tillsammans har MIKS-gruppen fått i uppdrag att uppföra två byggprojekt, som dessutom kommer att följas och utvärderas av aktörerna i MIKS, samt av två forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet respektive Umeå universitet.

Kv. Kullen, Nordmaling Kv. Kanelen - Gårdsten, Göteborg