GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
AKUSTISK KVALITET

Den ljudmiljö som upplevs av personer inne eller i närheten av en
 
byggnad kan beskrivas av ett antal storheter som karakteriserar den akustiska kvaliteten, Tabell 1. Storheterna belyser förhållanden, relaterade till ljud, geo
 
grafiskt i rummet, i byggnaden och i omgivningen. De krav som normalt rör ett stomsystem gäller luft- och stegljudsisolering. Störande luftljud från samhällsbuller eller installationer påverkar också den akustiska kvaliteten i ett rum eller en byggnad. Isolering mot störande ljud från installationer kan påverka valet av t.ex. genomföringar och schakt, ljudisolerande inbyggnader och tilläggskonstruktioner. I samband med luft- och stegljudsisolering används en s.k. korrektionsterm, C, vilken nyttjas för att ta hänsyn till buller som ligger under 100 Hz. Korrektioner innebär i många fall att ett sämre isoleringsvärde uppnås eftersom det är svårt att isolera mot lågfrekvent ljud.
 
frontbild3