GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
 
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
MILJÖ
 
De produkter som framställs av Masonite för användning i Masonite Flexibla Byggsystem håller högsta miljöklass. Masonites lättbalk och den masoniteboard som används i systemet tillverkas utan tillsatser av lim varvid uppmätta emissioner blir mycket låga. Dessutom tillämpas ett långt gående råvaruutnyttjande där hyggesavfall från avverkning står för merparten i konstruktionen. 

Ytterligare en egenskap som gynnar miljön är byggsystemets energifördelar som gör det enkelt att minska behovet av energi i ett hus för många år framåt.