GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
UTFÖRDA EXAMENSARBETEN

Utformning av beslag för infästning av prefabricerade stomelement

Konceptuell utformning av bostadshus

Köldbryggeanalys av knutpunkter

Livscykelkostnadsberäkning av byggprojektet Kv. Kullen i Nordmaling

 
 
 
 
Pågående forskningsprojekt

 Utförda forskningsprojekt
Pågående examensarbeten
Utförda examensarbeten