GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 
No current news in database.

Newsarchive
PÅGÅENDE EXAMENSARBETEN

 
Modulering av 8-våningshus med stabiliserande hisschakt i betong

Fasadskivor

 Utvärdering av tekniska lösningar - observation och förbättringsåtgärder

 Processkartläggning - observation och förbättringsåtgärder


 Utveckling av bjälklagshängare 1


 Utveckling av bjälklagshängare 2


 Utveckling av väggbeslag 1


 Utveckling av väggbeslag 2

 Erfarenhetsmodell för industriellt byggande
Pågående forskningsprojekt

 Utförda forskningsprojekt
Pågående examensarbeten
Utförda examensarbeten