GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
 
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  
 

 

ENERGI

 

Stigande elpriser och en strävan efter minskade koldioxidutsläpp gör det viktigare än någonsin att välja byggmaterial och byggsystem som möjliggör ett energisnålt byggande. Bostadssektorn står för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige. Det är en siffra som, med rätt typ av åtgärder, skulle kunna sänkas och därigenom minska påfrestningarna på såväl miljö som privatekonomi.

Inget tyder heller på att energikostnaderna minskar framöver. Därför anser många att hus med bra energiprestanda kommer att öka mer i värde än hus med hög energiförbrukning. Den tekniska utvecklingen har gett många teoretiska möjligheter att spara energi; solfångare, värmepumpar, värmeväxlare etc. Däremot har det visat sig att det i praktiken kan vara svårt att uppnå samma goda resultat. I många fall kan dyrbara tekniska investeringar kosta mer än de besparingar de ger. Det enklaste sättet att minska energikostnaderna för ett hus är att tillse att klimatskärmen har god isolering och är tät så att så lite värme som möjligt släpps ut. Att investera i bra isolering och ett tätt hus gör nytta under många år framåt.

Nyckelaspekter för att uppnå ett energieffektivt hus är:

 • Noggrann planering och omsorgsfull projektering
 • Bra basteknik
 • God värmeisolering i väggar, grund och tak
 • Minsta möjliga köldbryggor
 • Välisolerade fönster
 • Väldimensionerade värme- och ventilationssystem med värmeåtervinning
 • Goda styr- och reglersystem för att kunna utnyttja solvärme och processenergi

 •  
  MFB och energi

  MFB underlättar byggandet av välisolerade och täta hus och masonitebalkarnas I-profil i byggsystemet medför att köldbryggor minimeras. Med anpassad isolering fås ett enkelt, beprövat och säkert energisparande, som dessutom varar husets hela livslängd.

  Tack vare balkens utformning, i kombination med avpassad isolering (anpassad till I-balken), minskar värmeförslusterna via köldbryggor med ca 75 %. Masonites lättbalk i bygget ger i genomsnitt 15% lägre u-värde än konventionella träregelkonstruktioner. I-balkskonstruktionerna är dessutom enkla att isolera tjockare. Påsalning eller korslagda regelsystem är inte nödvändigt, utan det enda som behöver göras ära att öka livhöjden. Enklare kan det inte bli. Färre isolerskikt ger både ett snabbare utförande och mindre materialspill.

  värmegenomgång bjälklag

  Isoleringen i MFB kan utföras i ett skikt. Väl utförd isolering ger i praktiken ofta bättre u-värden än beräknade, eftersom byggreglerna förutsätter större brister i utförandet än vad som blir fallet när stommen byggs upp av Masonites lättreglar.

  Att Masoniteregeln är energisnål betyder även att ett givet yttermått ger större boendeyta eller att en given boendeyta ger mindre yttermått och därmed mindre byggnadsyta. Energisnåla väggar kan därmed byggas 3-4 cm tunnare med MFB jämfört med konventionella byggsystem. Det ger 1,5-2,0 m2 större boendeyta.

  Lättregelns energieffektiva funktion i yttervägg har ytterligare belysts då BBR tydligt sätter energiförbrukningen i ett allt större fokus. Eftersom regeln medför mycket små köldbryggor, Figur 4, sänks förbrukningen av energi i en stomkonstruktion av trä med hela 5-10% enbart genom att använda denna istället för traditionell massivregel. Detta sammantaget gör MFB-systemet mycket lämpligt ur såväl miljö- som energisynpunkt.
   
   
  MFB i lågenergi- och passivhus

  MFB Byggsystem passar  utmärkt för att uppföra lågenergi- och passivhus eftersom det är enkelt att öka isoleringstjockleken i vägg och snedtak utan att behöva bygga i många skikt. Den kontrollerade tillverknings- och montageprocessen ger dessutom bra förutsättningar för att erhålla tillräcklig täthet.

  Masonite har bl.a. samarbetat med arkitekten Hans Eek, expert på passivhusbyggande. Hans Eek är också den som införde passivhus-tekniken i Sverige och är en av världens främsta passivhusexperter. Hans skapade de första husen i Sverige som klarar passivhusdefinitionen, i Lindås utanför Göteborg och har även varit med och skapat Landskronahems radhus i Glumslöv där Masonites byggsystem använts.
   
     
     
     
     
  BBRs energikrav

  Passivhus

  MFB Handbok

   U-värdesprogram