GESTALTNING   |   PROJEKTERING   |   KOMPONENTER   |   ELEMENT   |   V?ERSKYDD   |   ENTREPRENAD
  MIKS  
 
  MIKS-MODELLEN  
  MFB BYGGSYSTEM  
  REFERENSPROJEKT  
  FoU  
  PUBLIKATIONER  
  KONTAKTA OSS  
  LÄNKAR  
  LADDA HEM  
  LOGGA IN  


 
No current news in database.

Newsarchive
 
Sök

 
MIKS - Industriellt träbyggande i samverkan

MIKS - MFB Industriell Konstruktiv Samverkan, är en samarbetsform mellan aktörer inom industriellt träbyggande med MFB - Masonite Flexibla Byggsystem. MIKS-modellen är det arbetssätt som praktiseras, med samverkan i hela byggprocessen, från gestaltning till färdigt hus, som bygger på industriella metoder med prefabricering i fabrik, nära samarbete och partnering.

MIKS-metoden utvecklas av Masonite Beams AB tillsammans med åtta andra aktörer i ett utvecklingsprojekt som  erhållit stöd från Vinnova och EU Strukturfonder Mål 2. Utvecklingsprojektet pågår under tre år.

Tillsammans erbjuder projektgruppen marknaden byggsystemet MFB och en utvecklad industriell byggprocess enligt principen "MIKS-modellen"  

 

 
 
 

AKTÖRER